Ангилал:Чехийн аж ахуйн нэгж эдийн засгийн салбараар