Ангилал:Шинжлэх ухааны зохиол мэргэжлийн салбараар