Ангилал:3000 метрийн халхалттай гүйлтийн африкийн аварга