Ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэг

Ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэг нь ардчиллыг хөгжүүлэн бэхжүүлэх зорилгоор 2000 онд байгуулжээ. Монгол улс тус байгууллагыг 2011-2013 оны 4-р сарын 29 хүртэл даргалж байгаад Сальвадор улсад тэргүүлэгчийн үүргийг хүлээлгэн өгчээ.