Ассам хэл

Ассам хэл (ассам: কাসমীয়া) нь Энэтхэгийн Ассам мужийн нийслэл Диспур хотод өргөн тархсан Энэтхэгийн албан ёсны 22 хэлүүдийн нэг нь юмсанжээ.