Ассизийн Франциск

Ассизийн Франциск
Saint Francis of Assisi by Jusepe de Ribera.jpg
Баяр хөөрөөр дүүрэн Ассизийн Франциск
Хосе де Риберагийн тосон зураг (1642)