Ассизийн Франциск

Ассизийн Франциск
Баяр хөөрөөр дүүрэн Ассизийн Франциск
Хосе де Риберагийн тосон зураг (1642)