Атомын радиус

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Элементийн Атомийн радиус нь цөм болон гадаад давхрааны хоорондох зайг хэлнэ.


Атом радиус нь өгөгдсөн хугацаанд электронуул нь хаана буйг мэлэх боломжгүй байдаг учир тодорхойлоход бэрх.


Элкментийн Үелэх хүснэгтэд бүлгийн дагуу доошлоход электронууд нь их учир ихсэснээр электроны тойргийн радиус томорно. Харин үеийн дагуу явахад нөлөөллөө хамгаалахын тулд радиус нь багасна.


Тодоройлолтод суурилан хураангуй бодис ,молекулуудад хамаарах ковалент байдал эсвэл иончлогдсон болон өдөөгдсөн төлөвүүдэд хугацаа хамаарч болдог чанар нь туршилтын хэмжээсээр дамжуулан олж авсан эсвэл онолын загваруудаас тооцоологдсон байж болно. Атомын радиусын чанар нь атомын муж болон агуулгаас хамаарна.


Электронуудад тодорхой орбитууд эсвэл хүрээлэл байхгүй. Харин байрлал нь магадлалтай хуваарилагдан дүрслэгдэн, энэ нь цөмөөс хүчтэй таслагдахгүйгээр цөмөөс холдох үед аажмаар багасна. Эдгээрийг атомийн орбитал эсвэр элкктроны давхарга гэж нэрлэдэг. Мөн хураангуйлсан бодисууд болон молекулуудад атомын электроны давхаргууд тодорхой хэмжээгээр давхцдаг ба зарим электронуу нь хоёр болон түүнээс дээш атомууд хамран том хүрээллээр тэнүүчилж болдог.