Аюулын тэмдэг

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search

Аюулын тэмдэгүүд (англ. Hazard pictograms) нь Химийн Бодисыг Ангилах Олон Улсын Системийн нэгэн хэсэг.

Физик аюулын тэмдэгүүд[засварлах | edit source]

GHS-pictogram-explos.svg   Хэрэглэх тохиолдол
 • Тогтворгүй тэсрэмтгий
 • Тэсрэмтгий, анилал 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
 • Өөрөө урвалд орогч нэгдлүүд ба холимогууд, төрөл A, B
 • Органик хэт исэлүүд, төрөл A, B
Тэсрэмтгий
GHS-pictogram-flamme.svg   Хэрэглэх тохиолдол
 • Шатамхай хий, ангилал 1
 • Шатамхай аерозоль, ангилал 1, 2
 • Шатамхай шингэн, ангилал 1, 2, 3
 • Шатамхай хатуу, ангилал 1, 2
 • Өөрөө урвалд орогч нэгдлүүд ба холимогууд, төрөл B, C, D, E, F
 • Пирофор шингэн, ангилал1
 • Пирофор хатуу, ангилал 1
 • Өөрөө халдаг орогч нэгдлүүд ба холимогууд, ангилал 1, 2
 • Устай холиход/холидоход шатдаг хий ялгаруулагч нэгдлүүд ба холимогууд, ангилал 1, 2, 3
 • Oрганик хэт исэлүүд, төрөл B, C, D, E, F
Шатамхай
GHS-pictogram-rondflam.svg   Хэрэглэх тохиолдол
 • Исэлдүүлэгч хий, ангилал 1
 • Исэлдүүлэгч шингэн, ангилал 1, 2, 3
 • Исэлдүүлэгч, ангилал 1, 2, 3
Исэлдүүлэгч
GHS-pictogram-bottle.svg   Хэрэглэх тохиолдол
Даралттай хий
GHS-pictogram-acid.svg   Хэрэглэх тохиолдол
 • Металлуудад идэмхий, ангилал 1
Идэмхий
    Хэрэглэх тохиолдол
тэмдэггүй

Эрүүл мэндэд хөнөөл учруулах тэмдэгүүд[засварлах | edit source]

GHS-pictogram-skull.svg   Хэрэглэх тохиолдол
 • Онцгой хортой (амаар, арьсаар, амьсгалаар), ангилал 1, 2, 3
Хортой
GHS-pictogram-exclam.svg   Хэрэглэх тохиолдол
 • Онцгой хортой (амаар, арьсаар, амьсгалаар), ангилал 4
 • Арьс цочроогч, ангилал 2, 3
 • Нүд цочроогч, ангилал 2A
 • Арьсанд мэдрэмтгий, ангилал 1
 • Нэг удаагийн үйлчлэлээр тодорхой эрхтэнийг хордуулагч, ангилал 3
  • Амьсгалын замыг цочроогч
  • Мансууруулах нөлөөтэй
Хэрэглэхгүй тохиолдол[1]
 • Хортой гэсэн тэмтэгтэй хамт
 • Арьс ба нүдийг цочроодог дараах тохиолдлуудад:
  • идэмхий гэсэн тэмдэгтэй хамт
  • эрүүл мэндэд хөнөөлтэй гэсэн тэмтэгтэй хамт
Аюултай
GHS-pictogram-silhouette.svg   Хэрэглэх тохиолдол
 • Амьсгалын замыг цочроодог, ангилал 1
 • Үр хөврөлийн эсийн мутагенд оруулдаг, ангилал 1A, 1B, 2
 • Хорт хавдар үүсэх магадлалыг нэмэгдүүлдэг, ангилал 1A, 1B, 2
 • Нөхөн үржих чадварыг бууруулдаг, ангилал 1A, 1B, 2
 • Нэг удаагийн үйлчлэлээр тодорхой эрхтэнийг хордуулагч, ангилал 1, 2
 • Давтан үйлчлэлээр тодорхой эрхтэнийг хордуулагч, ангилал 1, 2
 • Амьсгалахад хөнөөлтэй, ангилал 1, 2
Эрүүл мэндэд хөнөөлтэй
    Хэрэглэх тохиолдол
 • Онцгой хортой (амаар, арьсаар, амьсгалаар), ангилал 5
 • Нүдийг цочроогч, ангилал 2B
 • Нөхөн үржих чадварыг бууруулдаг – хөхөөр хооллох үед дамжин нөлөөлдөг
тэмдэггүй

Тээврийн тэмдэгүүд[засварлах | edit source]

Ангилал 1: Тэсрэмтгий[засварлах | edit source]

ADR 1.svg   Хэрэглэх тохиолдол
Тэсрэмтгий
Ангилал 1.1: Нийтээрээ (бүхэлдээ) тэсрэх аюултай бодисууд ба эдлэлүүд
Ангилал 1.2: Цацагдах шидэгдэх аюултай ч нийтээрээ тэсэрдэг биш бодисууд ба эдлэлүүд
Ангилал 1.3: Галын аюултай, бага хэмжээний тэсрэлтийг дагуулдаг, эсвэл бага хэмжээнд цацарч шидэгддэг, эсвэл аль алийг нь зэрэг дагуулдаг аюултай ч нийтээрээ тэсэрдэг биш бодисууд ба эдлэлүүд
Жич

Одны оронд ангийн дугаар ба тохирох код бичигдэнэ

Ангилал 1.1–1.3
ADR 1.4.svg   Хэрэглэх тохиолдол
Тэсрэмтгий

Тэсрэх аюултай ангид багтдаг боловч ноцтой аюул учруулах нь бага бодисууд ба эдлэлүүд

Жич

Одны оронд тохирох код бичигдэнэ

Ангилал 1.4
ADR 1.5.svg   Хэрэглэх тохиолдол
Тэсрэмтгий

Маш идэвхи багатай нийтээрээ (бүхэлдээ) тэсрэх аюултай бодисууд

Жич

Одны оронд тохирох код бичигдэнэ

Ангилал 1.5
ADR 1.6.svg   Хэрэглэх тохиолдол
Тэсрэмтгий

Аюул нь тодорхойлогдоогүй

Жич

Одны оронд тохирох код бичигдэнэ

Ангилал 1.6

Ангилал 2: Хий[засварлах | edit source]

ADR 2.1.svg   Хэрэглэх тохиолдол
Шатамхай хий

20 °C температуртай ба стандарт даралтай (101.3 kPa):

 • 13 хувь хүртэл агаарын холимогтой үед авалцах холимог үүсгэдэг; эсвэл
 • дөл авалцах доод хязгаараас үл хамааран, агаартай 12-с багагүй хувьтай үедээ дөл авалцах хийнүүд

UN transport pictogram - 2 (white).svg Ижил агуулгатай тэмдэг

Ангилал 2.1
ADR 2.2.svg   Хэрэглэх тохиолдол
Шатдаггүй ба хоргүй хий

Дараах хий багтана:

 • амьсгал боогдуулагч – агаарын хүчилтөрөгчийг ердийн байдлаар шингэлдэг эсвэл оролдог (байрыг нь эзэлдэг);
 • исэлдүүлэгч – хүчилтөрөгчийг ялгаруулах замаар бусад материалын шаталтыг агаарас илүүтэйгээр дэмждэг;
 • бусад ангилалд багтдаггүй хий;

UN transport pictogram - 2 (gas-white).svg Ижил агуулгатай тэмдэг

Ангилал 2.2
ADR 2.3.svg   Хэрэглэх тохиолдол
Хортой хий

Дараах хий багтана:

 • хүний эрүүл мэндэд хор хөнөөл учруулах боломжтой хортой эсвэл идэмхий;
 • LC50 (5000 ml/m3 (ppm)-c бага буюу тэнцүү) хэмжээтэй учир хүний эрүүл мэндэд хор хөнөөл учруулах боломжтой хортой эсвэл идэмхий.
Ангилал 2.3

Ангилал 3 ба 4: Шатамхай шингэн ба хатуу бодис[засварлах | edit source]

ADR 3.svg   Хэрэглэх тохиолдол
Шатамхай шингэнүүд

Дөл авалцах темпаратур нь 60 °C-с бага ба шаталтыг дэмжих шингэнүүд

UN transport pictogram - 3 (white).svg Ижил агуулгатай тэмдэг

Анги 3
ADR 4.1.svg   Хэрэглэх тохиолдол
Шатамхай хатуу/хуурай бодисууд, өөрөө урвалд орогч бодисууд, хуурай desensitized тэсрэх бодисууд

Тээвэрлэлтийн үед бий болсон нөхцлөөс шалтгаалан хялбар дөл авалцдаг, эсвэл үрэлтээс шалтгаалан гал гаргах, галыг дэмжих боломжтой хатуу/хуурай бодисууд; их хэмжээний дулаан ялгаруулах урвалаар өөрөө урвалд орогч бодисууд; хангалттай хэмжээнд шингэлээгүй тохиолдолд тэсрэх боломжтой хуурай desensitized тэсрэх бодисууд

Ангилал 4.1
ADR 4.2.svg   Хэрэглэх тохиолдол
Өөрөө шатах боломжтой бодисууд

Хэвийн тээвэрлэлтийн нөхцөлд гэнэт халдаг эсвэл агаартай харилцан үйлчлэлцэж халдаг, цаашид өөрөө дөл авалцах чадвартай/боломжтой бодисууд

Ангилал 4.2
ADR 4.3.svg   Хэрэглэх тохиолдол
Устай харилцан үйлчлэлцэж шатамхай хий ялгаруулдаг бодисууд

Устай харилцан үйлчлэлцэж, өөрөө шатдаг хийг эсвэл шатдаг хийг аюултай хэмжээнд ялгаруулах чадвартай/боломжтой бодисууд

UN transport pictogram - 4 (white).svg Ижил агуулгатай тэмдэг

Ангилал 4.3

Бусад GHS ангилал[засварлах | edit source]

ADR 5.1.svg   Хэрэглэх тохиолдол
Исэлдүүлэгч бодисууд

Өөрөө шатамхай биш ч, хүчил төрөгч ялгаруулах замаар өөр материалыг шатахад хүргэх эсвэл шатахад хүрэхэд нь оролцох боломжтой бодисууд

Ангилал 5.1
UN transport pictogram - 5.2 (black).svg   Хэрэглэх тохиолдол
Органик хэт ислүүд

Нэг эсвэл хоёр устөрөгчийн атом нь хоёулаа органик радикалаар солигдсон, устөрөгчийн хэт ислийн уламжлал гэж үзэж болох бивалент –O–O– бүтцийг агуулах органик бодисууд

UN transport pictogram - 5.2 (white).svg Ижил агуулгатай тэмдэг

Ангилал 5.2
  Хэрэглэх тохиолдол
Хортой бодисууд

LD50-ийн хэмжээ нь ≤ 300 mg/kg (амаар) эсвэл ≤ 1000 mg/kg (арьсаар) эсвэл LC50 нь ≤ 4000 ml/m3 (тоос эсвэл манангаар амьсгалхад)

Ангилал 6.1
ADR 8.svg   Хэрэглэх тохиолдол
Идэмхий бодисууд

Дараах бодисууд багтана:

 • 4 цагаас бага хугацаанд эрүүл арьсийг бүрэн устгадаг;
 • ган эсвэл хөнгөн цагаан гадаргууг, 55 °C температурт, жилд 6.25 mm-с илүү иддэг
Анги 8

GHS бус тээврийн тэмдэгүүд[засварлах | edit source]

Дараах тэмдэгүүд нь НҮБ-ийн зохицуулалтад багтдаг боловч, тодорхой шалтгааны улмаас олон улсын (GHS) ангилалд ороогүй.

ADR 6.2.svg ADR 7A.svg ADR 7B.svg ADR 7C.svg ADR 7E.svg ADR 9.svg
Class 6.2 Class 7 Class 9
Халдвартай Цацраг идэвхт Бусад аюултай

Жич[засварлах | edit source]

 1. Part 1, section 1.4.10.5.3.1, GHS Rev.2

Эх сурвалж[засварлах | edit source]


Гадаад холбоос[засварлах | edit source]

 Commons: GHS pictograms – Викимедиа зураг, бичлэг, дууны сан