Байгаа барилгын арга хэмжээ

Хеппенхайм хотын түүхэн дурсгалт захиргааны байр

Байгаа барилгын арга хэмжээ гэдэг нь Германы архитекторууд ба инженерүүдийн холбооноос гаргасан дүрэмд байгаа барилгуудын үнэлгээг хадгалах ба өсгөх арга хэмжээг хэлнэ гэжээ: барилгын засвар, засвар, сэргээн засварлалт, барилгын өөрчлөлт, өргөтгөл ба сэргээн босголт.

Мөн барилгын шинэчлэл, хуучин барилгын сэргээн засварлалт, барилгын шилжүүлэлт нь энэ ойлголтод хамаарна.

Нэмж унших[засварлах | кодоор засварлах]

Hrsg.: Bundesarbeitskreis Altbauerneuerung e. V. (BAKA). Vom Institut für Bauforschung e. V. (IFB): Bauen im Bestand. Schäden, Maßnahmen und Bauteile. Katalog für die Altbauerneuerung. 2. Auflage 2009. Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, Köln. ISBN 978-3-481-02430-7.