Балгас

Балгас
Балгас

Балгас  —

  1. Эртний Монгол хэлэнд хот гэсэн утгатай
  2. Дундад зууны хот, түүний туурь
  3. Орчин цагийн томоохон суурин