Jump to content

Wikipedia:Түүхий

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь
(Wikipedia:Stub-с чиглүүлэгдэв)

Stub буюу Түүхий өгүүлэл нь дутуу бичигдсэн, нэмэлт засвар орох ёстой өгүүлэл.

Шинээр {{stub}} төрлийн загвар үүсгэхдээ Загвар:Asbox-ийг ашиглана уу.

{{stub}} гэсэн загварыг өгүүллийн доор оруулснаар үүнийг Ангилал:Түүхий ангилалд хамруулна.

Арай нарийвчлалтайгаар (жишээ нь) {{sci-stub}} гэсэн загварыг өгүүллийн доор оруулснаар үүнийг шинжлэх ухааны сэдэвтэй түүхий өгүүлэл гэх ба Ангилал:Түүхий ангилалд хамруулахаас гадна Ангилал:Шинжлэх ухаан ангилал дотор "✍️" тэмдгийн доор хамруулна.

Түүхий өгүүлэлтэй холбоотой бүх загварыг: Ангилал:Загвар:Түүхий

Шинжлэх ухаан[кодоор засварлах]

 • Шинжлэх ухаан - {{sci-stub}}

Математик[кодоор засварлах]

Хими[кодоор засварлах]

Физик[кодоор засварлах]

Анагаах ухаан[кодоор засварлах]

Биологи[кодоор засварлах]

Ботаник[кодоор засварлах]

Амьтан судлал[кодоор засварлах]

Одон орон судлал[кодоор засварлах]

Дэлхийн шинжлэх ухаан[кодоор засварлах]

 • Геофизик - {{geophys-stub}}
 • Геодези - Хуудас үүсгээгүй

Геологи[кодоор засварлах]

Цаг уур[кодоор засварлах]

Ус судлал[кодоор засварлах]

 • Ус судлал - {{hydro-stub}}
 • Далай судлал - {{ocean-stub}}
 • Гидрографи - Хуудас үүсгээгүй

Компьютерийн шинжлэх ухаан[кодоор засварлах]

 • Компьютерийн шинжлэх ухаан - {{comp-sci-stub}}
 • Програмчлалын хэлүүд - {{proglang-stub}}

Хэл шинжлэл[кодоор засварлах]

Социологи[кодоор засварлах]

Сэтгэл судлал[кодоор засварлах]

 • Сэтгэл судлал - {{psych-stub}}
 • Танин мэдэхүйн шинжлэх ухаан - Хуудас үүсгээгүй

Антропологи[кодоор засварлах]

Хуурамч шинжлэх ухаан[кодоор засварлах]

Теологи[кодоор засварлах]

 • Теологи - {{theology-stub}}
 • Христийн шашны теологи - {{christ-theology-stub}}
 • Католик шашны теологи - Хуудас үүсгээгүй

Улс төрийн шинжлэх ухаан[кодоор засварлах]

Хууль зүй[кодоор засварлах]

Сурган хүмүүжүүлэх ухаан[кодоор засварлах]

 • Сурган хүмүүжүүлэх ухаан - Хуудас үүсгээгүй

Хүмүүнлэгийн ухаан[кодоор засварлах]

Мэдлэг[кодоор засварлах]

 • Мэдлэг - Хуудас үүсгээгүй

Эдийн засаг, санхүү[кодоор засварлах]

Нумизматик[кодоор засварлах]

Философи[кодоор засварлах]

Түүх[кодоор засварлах]

Газарзүй[кодоор засварлах]

Инженерийн[кодоор засварлах]