Wikipedia:Дүрэм

Энэхүү хуудас нь Монгол Википедиагийн Дүрэм, Бодлого зохицуулалтын хуудас болно. Энэхүү хуудсыг Монгол Википедиагийн бүх хөгжүүлэгчидийн дагаж мөрдвөл зохих стандарт болгохоор зорьж буй тул, Та саналаа Хэлэлцүүлэг хуудас дээр үлдээнэ үү.


Энэхүү дүрмийг Монгол Википедиагийн бүх хэрэглэгч, хөгжүүлэгчид дагаж мөрдвөл зохих бөгөөд, хэрэв энэ дүрмэнд тусгагдаагүй ямар нэгэн асуудал гарвал Англи Википедиагийн дүрэм, зааврыг дагана.

Викимедиа сангийн үндсэн дүрмийн дагуу түүний бусад дагалдах төслүүдийг хэрэгжүүлнэ.

Бусад дүрэм

Баримтлах бодлого[кодоор засварлах]

Доор дурьдсан дүрмүүд нь Википедиагийн Администраторууд болон Хөгжүүлэгч нартай холбоотой болно.

Өгүүлэл бичих, засварлах заавар[кодоор засварлах]

Эдгээр нь Монгол Википедиад өгүүлэл бичих, засварлахтай холбоотой дүрмүүд юм.

[[fr:Wikip%E9dia:Recommandations_Et_R%E8gles_%E0_Suivre]]