Тусламж:Хүснэгт яаж хийх вэ?

Энэхүү хуудас нь Монгол Википедиагийн Тусламжийн хуудас болно. Уг хуудсанд нэмэх шаардлагатай, орхигдсон зүйлс байвал, Та нэмж болно. Эсвэл саналаа Хэлэлцүүлэг хуудас дээр үлдээнэ үү.

Энэ тусламжийн хуудас нь вики-хүснэгт хийх үндсэн ойлголтыг агуулна.

Ерөнхий ойлголт[засварлах | кодоор засварлах]

Хүснэгтийн гарчиг
Толгой багана 1 Толгой багана 2 ТОлгой багана 3
Нэгдэх мөр Нүд 2 Нүд 3
Хоёрдахь мөр Нүд B Нүд C
 • Хүснэгт {| энэ кодоор эхэлж, |} энэ кодоор дуусна.
{|
 нийт хүснэгтэд хамаарах кодуудыг энд бичнэ
|}
 • Хүснэгтийн гарчигийг "|+" энэ кодын өмнө бичнэ.
|+ Гарчиг
 нийт хүснэгтэд хамаарах кодуудыг энд бичнэ
|}
 • Шинэ мөрийг эхлүүлэхдээ "|-" энэ кодыг хэрэглэнэ
{|
|+ Хүснэгтийн гарчиг
|-
 нүдэнд хамаарах кодыг энд бичнэ
|-
 нүдэнд хамаарах кодыг энд бичнэ
|}
 • Хүснэгтийн нүднүүдийг мөн "||" ингэж тусгаарлаж болно:
{|
|+ Хүснэгтийн гарчиг
|-
|Нүд 1 || Нүд 2 || Нүд 3
|-
|Нүд A 
|Нүд B
|Нүд C
|}

Энгийн хүснэгт[засварлах | кодоор засварлах]

Доорхи байдлаар хүснэгт хийнэ.

Вики тэмдэглэгээ

{| 
| A 
| B
|- 
| C
| D
|}
{| 
| A || B
|- 
| C || D 
|}

Дээрхи код ингэж харагдана
Тайлбар: Дээр үзүүлсэн 2 төрлийн кодын бичих хэлбэр нь өөр боловч эцсийн үр дүн адил байна.

A B
C D

Томруулсан хүснэгт[засварлах | кодоор засварлах]

Вики тэмдэглэгээ

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Олон нүдтэй хүснэгт
|-
! Х !! 1 !! 2 !! 3
|-
! 1
| 1 || 2 || 3
|-
! 2
| 2 || 4 || 6
|-
! 3
| 3 || 6 || 9
|-
! 4
| 4 || 8 || 12
|-
! 5
| 5 || 10 || 15
|}

Дээрхи код ингэж харагдана

Олон нүдтэй хүснэгт
Х 1 2 3
1 1 2 3
2 2 4 6
3 3 6 9
4 4 8 12
5 5 10 15

Өнгө, параметр[засварлах | кодоор засварлах]

Нэг нүдийг өнгөөр будах, эсвэл текстийг өнгөтэй болгохын тулд:

Вики тэмдэглэгээ

{| 
| style="background:red; color:white" | Нэг
| Хоёр
| bgcolor="red" | <font color="white"> Гурав </font>
| Дөрөв
|}

Дээрхи код ингэж харагдана

Нэг Хоёр Гурав Дөрөв

Нийт хүснэгт, эсвэл тухайн мөрийн хувьд өнгө ба бусад параметрийг доорхи байдлаар хийнэ:

Вики тэмдэглэгээ

{| style="background:yellow; color:green"
|- 
| abc || def || ghi
|- style="background:red; color:white"
| jkl || mno || pqr
|-
| stu || style="background:silver" | vwx || yz
|}

Дээрхи код ингэж харагдана

abc def ghi
jkl mno pqr
stu vwx yz

Хүснэгтийг суурь өнгөгүй болгохын тулд style="background:none" энэ кодыг хэрэглэнэ.

Урт, өргөний хэмжээ[засварлах | кодоор засварлах]

Хэдийгээр хүснэгтийн урт, өргөнийг нүд бүрт, эсвэл мөр тус бүрт тохируулж болох боловч, хэрэглэж буй интернет хөтлөгчөөс хамааран янз бүр харагдаж болно.

Вики тэмдэглэгээ

{| style="width:75%; height:200px" border="1"
|- 
| abc || def || ghi
|- style="height:100px" 
| jkl || style="width:200px" |mno || pqr
|-
| stu || vwx || yz
|}

Ингэж харагдана

abc def ghi
jkl mno pqr
stu vwx yz

Анхаарах: Зарим тохиолдолд өргөнийг width="75%" энэ кодоор тэмдэглэж болно. ЭНэ кодыг бүх интернет хөтлөгчид алдаагүй уншдаг.

Баганын өргөн[засварлах | кодоор засварлах]

Ерөнхий тохиолдолд баганын өргөн нь тухайн багана дахь нүдэнд бичигдсэн хамгийн урт текст элементээр хэмжигддэг. Хэрвээ та баганы өргөнийг тодорхой хэмжээгээр тогтоомоор байвал:

{| border="1" cellpadding="2"
!width="50"|Нэр
!width="225"|Эффект
!width="225"|Тоглоомууд
|-
|Poké Ball || Regular Poké Ball || Бүх хувилбар
|-
|Great Ball || Better than a Poké Ball || Бүх хувилбар
|}
Нэр Эффект Тоглоомууд
Poké Ball Regular Poké Ball Бүх хувилбар
Great Ball Better than a Poké Ball Бүх хувилбар

Мөн баганы өргөнийг бас ингэж тогтоож болно. To set column widths in a table without headers, specify the width in the first cell for each column, like this:

{| border="1" cellpadding="2"
|-
|width="100pt"|Энэ багана 100 pt өргөнтэй
|width="200pt"|Энэ багана 200 pt өргөнтэй
|width="300pt"|Энэ багана 300 pt өргөнтэй
|-
|blah || blah || blah
|}
Энэ багана 100 pt өргөнтэй Энэ багана 200 pt өргөнтэй Энэ багана 300 pt өргөнтэй
blah blah blah

Хүснэгт дэх текстийн байрлал[засварлах | кодоор засварлах]

Ерөнхий тохиолдолд хүснэгт дэх текст нь доорхи байдлаар (мөрийн эх рүү шахаж, тухайн нүдний төвд) байрлана.

Row heading A longer piece of text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. A shorter piece of text.
Row heading A longer piece of text.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. A shorter piece of text.

Текстийг нүдний дээд тал руу шахаж байрлуулахын тулд valign="top" кодыг ашиглана. Харамсалтай нь энэ кодыг нүд тус бүрт бичиж өгөх хэрэгтэй. Жишээлбэл:

{| border="1" cellpadding="2"
|-valign="top"
|width="10%"|'''Row heading'''
|width="70%"|A longer piece of text. Lorem ipsum...
|width="20%"|A shorter piece of text.
|-valign="top"
|'''Row heading'''
|A longer piece of text. Lorem ipsum... 
|A shorter piece of text.
|}
Row heading A longer piece of text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. A shorter piece of text.
Row heading A longer piece of text.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. A shorter piece of text.

Арай төвөгтэй хүснэгт[засварлах | кодоор засварлах]

Энд арай төвөгтэй хүснэгтийн жишээг үзүүлэв. Мөн зураг яаж оруулах вэ гэдгийг харуулав.

Вики тэмдэглэгээ

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center"
|+'''Жишээ хүснэгт'''
|-
! style="background:#efefef;" | Эхний толгой мөр
! colspan="2" style="background:#ffdead;" | Хоёрдахь толгой мөр
|-
| зүүн дээд
| &nbsp;
| rowspan=2 style="border-bottom:3px solid grey;" valign="top" |
Баруун тал
|-
| style="border-bottom:3px solid grey;" | зүүн доод
| style="border-bottom:3px solid grey;" | дунд 
|-
| colspan="3" align="center" |
{| border="0"
|+''Хүснэгт доторхи хүснэгт''
|-
| align="center" width="150px" | [[Image:Wiki.png]]
| align="center" width="150px" | [[Image:Wiki.png]]
|-
| align="center" colspan="2" style="border-top:1px solid red; border-right:1px
     solid red; border-bottom:2px solid red; border-left:1px solid red;" |
Викимедиагийн 2 лого
|}
|}

Энэ яаж харагдах вэ

Жишээ хүснэгт
Эхний толгой мөр Хоёрдахь толгой мөр
зүүн дээд  

баруун тал

зүүн доод дунд
Хүснэгт доторхи хүснэгт

Викимедиагийн 2 лого


Хүснэгтийг голлуулах[засварлах | кодоор засварлах]

Хүснэгтийг голлуулахын тулд:

Вики тэмдэглэгээ

{| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto"
|+ '''Голлуулсан хүснэгт'''
! Duis || aute || irure
|-
| dolor || in reprehenderit || in voluptate velit
|-
| esse cillum dolore || eu fugiat nulla || pariatur.
|}

Яаж харагдах вэ

Голлуулсан хүснэгт
Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.


Викитэбл загваруудыг ашигласнаар олон зүйлсийг хялбарчилж болно. Доорхи харьцуулсан жишээнүүдийг үзнэ үү.

{| border="1" cellpadding="2"
|+Олон нүдтэй хүснэгт
|-
! &times; !! 1 !! 2 !! 3
|-
! 1
| 1 || 2 || 3
|-
! 2
| 2 || 4 || 6
|-
! 3
| 3 || 6 || 9
|-
! 4
| 4 || 8 || 12
|-
! 5
| 5 || 10 || 15
|}
 
Олон нүдтэй хүснэгт
× 1 2 3
1 1 2 3
2 2 4 6
3 3 6 9
4 4 8 12
5 5 10 15
becomes this:
{| class="wikitable"
|+Олон нүдтэй хүснэгт
|-
! &times; !! 1 !! 2 !! 3
|-
! 1
| 1 || 2 || 3
|-
! 2
| 2 || 4 || 6
|-
! 3
| 3 || 6 || 9
|-
! 4
| 4 || 8 || 12
|-
! 5
| 5 || 10 || 15
|}
 
Олон нүдтэй хүснэгт
× 1 2 3
1 1 2 3
2 2 4 6
3 3 6 9
4 4 8 12
5 5 10 15

Энэ бол викитэбл загваруудыг нэг доор ашиглах жишээ юм.

Вики тэмдэглэгээ

{| class="wikitable" style="font-style:italic; font-size:120%; border:3px dashed red;"
|+Олон нүдтэй хүснэгт
|-
! &times; !! 1 !! 2 !! 3
|-
! 1
| 1 || 2 || 3
|-
! 2
| 2 || 4 || 6
|-
! 3
| 3 || 6 || 9
|-
! 4
| 4 || 8 || 12
|-
! 5
| 5 || 10 || 15
|}

Яаж харагдах

Олон нүдтэй хүснэгт
× 1 2 3
1 1 2 3
2 2 4 6
3 3 6 9
4 4 8 12
5 5 10 15