Барсболд үлэг гүрвэл

Барсболд үлэг гүрвэлийн төсөөлөл зураглал
Нурууны яс
Нурууны яс

Барсболд (англ. Barsboldia) нь том Хадросаврид төрлийн галуун хошуут үлэг гүрвэл бөгөөд Монгол улсын Өмнөговь аймгийн Нэмэгт уулнаас анх олдсон болно. Энэ зүйлийн зөвхөн хэсэг нурууны яс, хэсэг аарцагны яс, зарим хаврига олдсон. Монголын нэрт палеонтологич Ринчений Барсболдын нэрээр энэ зүйлийг палентологийн шинжлэх ухаанд бүртгэсэн.