Батна

Батна (арабаар باتنة) — Алжир улсын Батна мужийн төв, 29 түмэн хүнтэй хот.