Беллардийн бушилз

Беллардийн бушилз - (Англи: KobresiA bellardii), (Орос: Кобрезия Белларди)

10-30 см өндөр, шигүү дэгнүүлт олон наст ургамал. Иш нь уг орчимдоо сарьслаг бор хүрэн өнгийн угларгаар хучигдмал. Уртаашаа иштэйгээ бараг чацуу, хялгас мэт нарийн навч, шугаман түрүү хэлбэрийн оройн баг цэцэгтэй. Түрүүхэйнүүд нь хос цэцэгтэй байдаг.[1]

Ашигласан материал[засварлах | кодоор засварлах]

  1. [Г.Эрдэнэжав, Г.Балдандорж, С.Тусивахын - БНМАУ-ын тэжээлийн голлох ургамлын өнгөт альбом 1 - 1974 - хуудас 76]