Буддын гүн ухаан

Буддын гүн ухаан нь Энэтхэгийн сэтгэгч Cидхарта Гаутамагийн бий болгосон зөв амьдралын тухай сургаалийн цогц юм. Буддын гүн ухаан нь буддын шашны үндэс суурь юм.