Бүлгэм:Компьютер


Танилцуулга

Энэ портал нь Монгол хэл дээрх компьютер болон тооцоолон бодох шинжлэх ухаантай холбоотой бичлэгүүдийг өргөжүүлэгчдийн бүлгэм юм.

Бидний хийх үндсэн ажил бол жагсаалтыг болон жагсаал дахь бичлэгүүдийг өргөтгөн компьютертэй холбогдолтой Монгол хэл дээрх үнэгүй мэдээллийн агуулгыг тэлэх юм.

Кампанит ажил

1 сарын 17-ноос 1 сарын 30 хүртэл 2 долоо хоногийг нээлттэй эхтэй холбогдолтой бичлэгүүдийг өргөтгөх компанит ажил болгохыг уриалж байна.

Ангиллууд

Програмын хэлүүд - Компьютерын ухааны эрдэмтэд - Алгоритмууд - Үйлдлийн системүүд - Өгөгдлийн бүтцүүд Нэршүүлэлт Энд компьютерийн холбогдолтой оноосон нэр, хэллэг, хэлцүүдийг Монгол хэл дээр нэршүүлэх стандартын тухай мэдээллийг тавьж байя! Энд нэгэнт батлагдсан стандартуудыг тавьж байя, харин та өөрийн санаа оноогоо энэ бичлэгийн хэлэлцүүлэгт хуваалцана уу! Төлөвлөгөө Доорх өдрүүдэд тухайн сэдвийн талаарх бичлэгүүдийг эрчимтэй хөгжүүлэх кампанит ажил өрнүүлнэ!

Хугацаа Кампанит ажиллагаа
2009-1-17-ноос 2009-1-30 Нээлттэй эхийн програмууд
2009-1-17-ноос 2009-1-30 Монголын мэдээллийн технологийн боловсрол; их дээд сургуулиуд
2009-1-31-ноос 2009-2-13 Сүлжээний стандарт, алгоритм, техник хангамж

Хийх зүйлс