Википедиа:Форматын загвар/Төмөр замын шугам/Тайлбар

Төмөр замын шугамын тэмдэглэгээний тайлбар
Ашиглагдаж байгаа
Ашиглагдахгүй/урьдын эсвэл төлөвлөсөн
BSicon STR.svg BSicon exSTR.svg Зам
BSicon lBHF.svg BSicon exlBHF.svg Зорчигчийн хөдөлгөөн бүхий өртөө/Галт тэрэгний буудал
BSicon lHST.svg BSicon exlHST.svg Зогсоолын цэг, зогсоол
BSicon lDST.svg BSicon exlDST.svg Зорчигчийн хөдөлгөөнгүй өртөө
(Хөдлөх бүрэлдэхүүн, ачаа, тээврийн зогсоол)
BSicon lBST.svg BSicon exlBST.svg Засварын өртөө
(Блок-хэсэг, үйлдвэрийн хашаан дахь төмөр зам, тээш ачих газар)
BSicon hSTRae.svg BSicon exhSTRae.svg Гүүр
BSicon hKRZWae.svg BSicon exhKRZWae.svg Гол дээгүүрх гүүр
BSicon TUNNEL1.svg BSicon exTUNNEL1.svg Туннел, гол доогуурх гүүр
BSicon tSTR.svg BSicon extSTR.svg Туннелийн зам
BSicon hSTR.svg BSicon exhSTR.svg Өндөрлөг зам
BSicon KMW.svg BSicon exKMW.svg Километрийн заалтын өөрчлөлт
BSicon EIU.svg BSicon xEIU.svg Төмөр замын дэд бүтцийн аж ахуйн нэгжийн өөрчлөлт
BSicon LSTR.svg BSicon exLSTR.svg Замын өөр хувилбар
BSicon lENDE.svg BSicon exlENDE.svg Задгай замын төгсгөл
BSicon lGRENZE.svg BSicon lGRENZE.svg Улсын хил
BSicon GRZq.svg BSicon GRZq.svg бусад нутаг дэвсгэрийн хил
BSicon ÜST.svg BSicon exÜST.svg Зөрлөг, замаа солих
BSicon BUE.svg BSicon exSKRZ-YBUE.svg Төмөр замын гарам, төмөр замын уулзвар
BSicon TRAJEKT.svg BSicon xTRAJEKT.svg Галт тэрэгний бярвааз
BSicon uSTR.svg BSicon uexSTR.svg Метро, трамвай бусад ижил төрлийн тээврийн хэрэгсэл