Jump to content

Газар ашиглалтын төлөвлөлт

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Газар ашиглалтын төлөвлөлт гэдэг нь төвлөрсөн эрх бүхий байгууллагаас газар ашиглалтыг зохицуулах үйл явц юм. Энэ нь ихэвчлэн нийгэм, байгаль орчны үр өгөөжийг  нэмэгдүүлэх, нөөцийг илүү үр ашигтай ашиглах зорилготой. Тодруулбал, орчин үеийн газар төлөвлөлтийн зорилтуудад ихэвчлэн байгаль орчныг хамгаалах, хотын тэлэлт, тээврийн зардлыг бууруулах, газар ашиглалтын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, бохирдуулагчдын нөлөөллийг бууруулах зэрэг багтдаг. Эдгээр зорилтуудыг хэрэгжүүлэхдээ төлөвлөгчид газар ашиглалтыг зохицуулах үйл явц нь хүний ​​зан үйлийн хэв маягийг өөрчлөх бөгөөд эдгээр өөрчлөлтүүд нь ашигтай гэж үздэг. Газар ашиглалтыг зохицуулах нь хүний ​​зан үйлийн хэв маягийг өөрчилдөг гэсэн анхны таамаглалыг нийтээр хүлээн зөвшөөрдөг. Гэсэн хэдий ч, эдгээр өөрчлөлтүүд ашигтай гэсэн хоёр дахь таамаглал нь маргаантай бөгөөд хэлэлцэж буй байршил, зохицуулалтаас хамаарна.

Хот төлөвлөлтөд газар ашиглалтыг төлөвлөх нь газар ашиглалтыг үр ашигтай, ёс зүйтэй зохицуулах, улмаар газар ашиглалтын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилготой юм. Засаг захиргааны байгууллагууд өөрсдийн хууль зохицуулалтын хүрээнд нутаг дэвсгэрийнхээ бүтээн байгуулалтыг зохицуулахад газар ашиглалтын төлөвлөлтийг ашигладаг. Ингэхдээ засаг захиргааны нэгж нь байгалийн нөөц, баялгийг хамгаалахын зэрэгцээ орон нутгийн иргэдийн хэрэгцээг төлөвлөх боломжтой.