Генетикийн олон янз байдал

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь
Хүний гений кариотайп

Генетикийн олон янз байдалгэдэг нь тухайн зүйлийн генетикийн бүтцэд байгаа удамшлын шинж чанаруудын нийт тоо бөгөөд энэ нь зүйлийн тооноос эхлээд зүйлийн доторх ялгаа хүртэл өргөн хүрээтэй байдаг бөгөөд тухайн зүйлийн оршин тогтнох хугацаатай холбоотой байж болно.[1] Энэ нь удамшлын шинж чанар өөрчлөгдөх хандлагыг тодорхойлдог удамшлын хэлбэлзлээс ялгаатай.

Генетикийн олон янз байдал нь популяцийг хүрээлэн буй орчны өөрчлөлтөд дасан зохицох арга зам болдог. Илүү их хэлбэлзэлтэй байх тусам популяцийн зарим хүмүүс хүрээлэн буй орчинд тохирсон аллелийн өөрчлөлттэй байх магадлал өндөр байдаг. Эдгээр хүмүүс амьд үлдэж, тэр аллелийг агуулсан үр удам төрүүлэх магадлал өндөр байдаг. Эдгээр хүмүүсийн амжилтын ачаар хүн амын тоо олон хойч үедээ үргэлжлэх болно.[2] Популяцийн генетикийн эрдэм шинжилгээний салбар нь генетикийн олон янз байдлын талаархи хэд хэдэн таамаглал, онолыг агуулдаг. Хувьслын төвийг сахисан онол нь олон янз байдал нь төвийг сахисан орлуулалтын хуримтлалын үр дүн гэж үздэг. Сонголтыг төрөлжүүлэх гэдэг нь тухайн зүйлийн хоёр дэд популяци нь өөр өөр орчинд амьдардаг бөгөөд тодорхой байршилд өөр өөр аллелийг сонгодог гэсэн таамаглал юм. Жишээлбэл, тухайн зүйл доторх хувь хүмүүсийн хөдөлгөөнтэй харьцуулахад өргөн хүрээтэй бол энэ нь тохиолдож болно. Давтамжаас хамааралтай сонголт гэдэг нь аллелиуд түгээмэл болох тусам илүү эмзэг болдог гэсэн таамаглал юм. Энэ нь эзэн ба эмгэг төрүүлэгчийн харилцан үйлчлэлд тохиолддог бөгөөд эзэн дунд хамгаалалтын аллелийн өндөр давтамж нь тухайн аллелийг даван туулж чадвал эмгэг төрөгч тархах магадлал өндөр байдаг гэсэн үг юм.