Гидрогеологи

Гидрогеологи (англ. Hydrogeology) нь газрын доорхи усны үйл ажиллагааг судлахаас гадна тухайн усны найрлага хийгээд нөөц хэмжээг судалдаг шинжлэх ухаан юм.