Гурвын харайлт

Гурвын харайлт нь хөнгөн атлетикийн нэгэн төрөл. Тамирчин тусгай замаар гүйж замын төгсгөл дэх шугамыг давж гишгэлгүй харайж цаад зассан талбайд хоёронтоо гишгээд мөн харайна. талбайд гишгэсэн гурав дахь цэгээс анх харайсан шугам хүртэлх зайн уртаар өрсөлдөнө.