Гүүр

Ebba Tesdorpf Brücke beim KleinenJungfernstieg, 1882, Aquarell, 25,3 x 17,9 cm, Museum fürHamburgische Geschichte (Inv.-Nr. E 1897,1398).png

Гүүр гэдэг нь иргэний зориулалттай байгууламжийн ерөнхий нэршил юм. Маш эрт үеэс хүн төрөлхтөн гол мөрнийг гатлах, ачаа хөсөг зөөхийн тулд олон төрлийн арга хэрэгсэл ашиглан гүүр барьж босгодог байв.