ДНХ-ийн засварлал

ДНК-ийн засварлал гэдэг нь ДНК молекулууд өөрсдийн геномыг кодлон эсийн гэмтлийг тодорхойлж, засах үйл явцын цуглуулгыг хэлнэ. Хүний эсэд хэвийн бодисын солилцооны үйл ажиллагаа болон цацраг аль аль нь ДНК-ийн гэмтэл учруулж, үр дүнд нь эс бүрт  хэдэн арван бие даасан молекулын гэмтэл өдөр бүр тохионо. Эдгээр гэмтлүүдийн ихэнх нь ДНК-ийн молекулын бүтцийн гэмтлийн шалтгаан болон эсийн ДНК-дийн кодчилолд нөлөөлдөг эсийг хуулбарлах чадварыг устгаж эсвэл өөрчилж болно. Бусад гэмтлүүд митозоор дамждаг охин эсүүдийн амьд байх чадварт нөлөөлдөг эсийн геэомид боломжит аюултай мутаци өдөөдөг. Үүний үр дүнд ДНКийн засварлалтын үйл явц ДНКийн бүтцийн гэмтэлд хариу үйлдэл үзүүлсэнээр идэвхтэй байдаг. Ердийн засварын үйл явц бүтэлгүйтэх, эсийн апоптоз үүсэхгүй үед ДНК-ийн нөхөж баршгүй гэмтэл, түүний дотор давхар хэлхээний тасралт болон хөндлөн холбоосууд үүсч болно. ( хоорондын хөндлөн холбоосууд эсвэл ICL ). Энэ нь эцэстээ хорт хавдар эсвэл хоёрдугаар таамаглал тутамд хавдар үүсэхэд хүргэнэ.

ДНК-ийн засварын хурд ни эсийн төрөл, эсийн нас болон эсийн гаднах орчин зэрэг олон хүчин зүйлсээс хамаардаг.