ДНХ дараалал тогтоох

1976 оны үед ДНХ-ийг секвенсийн аргаар тодорхойлох 2 арга зүйг боловсруулсанаас нэг арга зүйг нь өргөн ашиглаж байна: Фрейд Зингерийн гинжний төгөсгөлийн арга зүй. Хоёр дахь арга зүй нь Максим Гилльбертийн химийн задралын арга зүй.
Сүүлийн жилүүдэд илүү хурдан бас хямд арга зүйнүүдийг нээсэн.