Давтамж

Физикийн тоо хэмжээ
Нэр Давтамж
Томьёоны тэмдэглэгээ
Тоо хэмжээ- ба
нэгжийн систем
Нэгж Хэмжээс
СИ Гц T−1

битгий шааа гэдэг нь цаг хугацааны нэгжийн үйл явдлын тоог хэмждэг. Давтамжийг тооцоолохын тулд хугацааны интервалыг тодорхойлж, үйл явдлын давтамжийг олон удаа давтаж, энэ хэмжээ нь хугацааны интервалаар хуваагдана.

Квант механикт усны долгионы функцийн хэлбэлзлийн давтамж энэ төлөвийн энергийг илэрхийлэх ба ингэснээр нэгжийн тогтолцоо нь давтамж ба энерги Тэдгээр нь ижил нэгжээр илэрхийлэгддэг. Өөрөөр хэлбэл, давтамж ба энергийн хоорондох хөрвөлтийн коэффициент - Е = hν тэгшитгэл дэх Планкийн тогтмол нь 1 юм.

Мөн давтамжаас дууны хурдан удаан нь хамаардаг. Хэлбэлзэж буй хэсгийн 1 сек-д хийж байгаа хэлбэлзлийн тоог давтамж гэнэ. Давтамж их байх тусам, өөрөөр хэлбэл нэг хоромд болох мөчлөгийн тоо олон байх тусам өгөгдөл дамжих хурд ихэснэ.

Stub icon

Энэ өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.