Детектор

Детектор нь цөмийн физикийн судалгааны суурь төхөөрөмжийн нэг юм. Детектор нь цөмийн цацрагийг бүртгэх үүрэгтэй бөгөөд дотроо хагас дамжуулагч, стинцилляцын, хийн ниргэлэгт гэх мэт олон янз байдаг.