Дионе (дагуул)

2008 онд Кассини хөлгийн авсан зураг

Дионе буюу Айгуул нь Санчир гаргийн дагуул юм. Анх Италийн математикч, одон оронч Жиованни Доменик Кассини 1684 онд Парисын одон орон ажиглалтын төвд нээсэн бөгөөд 1847 он хүртэл албан ёсны нэршилгүй байв.

Радиус-561.4 км

Тэнхлэгээ тойрох хугацаа- 66 цаг

Дэлхий хүртэлх зай- 1.272 тэрбум км

Татах хүч - 0.232 м/c²