Дов Жонесийн индекс

DJIA historical graph (log).svg

Дов Жонесийн индекс (англ. Dow Jones Industrial Average) АНУ-ын Нью-Йоркийн хөрөнгийн бирж дээр хэрэглэгддэг үнэт цаасны зах зээлийн чиг хандлагыг илэрхийлдэг биржийн индекс үзүүлэлт болно. Дов 30 гэсэн нэрээр нэршигдэж хөрөнгийн бирж дээр голлох жинтэй оролцдог 30 гол компаниудын хувьцааг ялгаж авч тухайн өдрийн болон хэсэг хугацааны эдийн засгийн хандлагыг харуулдаг чухал үзүүлэлт болдог. Дов нь анх 1896 оны 5 сарын 26-нд тооцоологдож эхэлжээ. Одоогоор Дов индексийг "С анд Пи Дов Жонес Индекс" өмчилдөг, энэ нь цааш "МакГрав Хилл Файнансиал" компанид дийлэнх хувьцаагаар өмчилөгддөг.