Долгионы урт

Синусын долгион ба түүний долгионы урт
Гүехэн усны давтамжит долгионы уртыг λ гэж тэмдэглэнэ

Долгионы урт нь "синус долгион"-ы хамгийн богино давтагдах хэсгийн урт юм. Бүх долгион синус долгионыг нэмэх замаар үүсгэж болно. Өөрөөр хэлбэл, долгион бүр синусын долгионы нийлбэр бөгөөд Фурье шинжилгээгээр тодорхойлж болно.

Долгионуудын жишээ[засварлах | кодоор засварлах]

Долгион хаа сайгүй бий. Долгионуудын жишээ:

Синусын долгионы "урт"[засварлах | кодоор засварлах]

Синусын долгион нь давтагдах хэв маягийг харуулдаг. Синусын долгионы давтагдах хэсгийн уртыг долгионы урт гэнэ. Долгионы уртsu синус долгионы нэг оргилоос дараагийн оргилын хоорондох уртын зайг хэмжиж олж болно. Долгионы уртыг өөр олон аргаар олж болно. Долгионы давтамж нэмэгдэхэд

долгионы урт нь багасдаг. Тиймээс давтамж ба долгионы урт нь урвуу хамааралтай.

Долгионы уртыг ихэвчлэн "Грекийн үсэг ламбда (λ)"-гаар тэмдэглэдэг.


Физикийн тухай энэхүү богино өгүүллийг илүү урт болгож болно. Википедиад мэдээлэл нэмж оруулах нь таны туслах нэг арга зам юм.