Jump to content

Дотоод бодлого

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Дотоод бодлого гэдэг нь тухайн улсын хил доторх бүх асуудал, үйл ажиллагаатай шууд холбоотой захиргааны шийдвэрт харгалзан хяналт тавих төрийн бодлогын нэг төрөл юм. Энэ нь засгийн газар гадаадын улс төрд ашиг сонирхлоо хэрэгжүүлэх арга замаас хамаарах ба гадаад бодлогоос ялгаатай. Дотоод бодлого нь бизнес, боловсрол, эрчим хүч, эрүүл мэнд, хууль сахиулах, мөнгө ба татвар, байгалийн баялаг, нийгмийн халамж, хүний эрх, эрх чөлөө зэрэг өргөн хүрээг хамардаг.

Хэрэгжилт

Аливаа улсын засаглалын хэлбэр нь тухайн улсын дотоод бодлого хэрхэн бүрдэж, хэрэгжиж байгааг тодорхойлдог. Дарангуйлагч засаглалын үед эрх баригч бүлэг нь засаглаж буй хүмүүсийн санал, зөвшөөрөлгүйгээр дотоод бодлогын зорилгоо хэрэгжүүлж болно. Харин парламентын засаглалтай ардчилсан нийгэмд ард иргэдийн хүсэл, зорилго их нөлөөтэй.

Ардчилсан нийгэмд дотоод бодлогын албан ёсны загвар нь голдуу сонгогдсон удирдагчид, хууль тогтоох байгууллага, төрийн мэргэшсэн байгууллагуудын үүрэг юм. Гэхдээ энэ үйл явцад өөр хэд хэдэн хүчин зүйлс бас үүрэг гүйцэтгэдэг. Тухайлбал, ямар хувь хүн, улс төрийн намууд бодлого тодорхойлох эрх мэдэлтэйг сонгуульд саналаа өгөгчид тодорхойлдог.