Дулааны насос

Дулаан насос нь хүйтэн орчноос дулаан орчин руу дулаан шилжүүлж ажилладаг төхөөрөмж юм. Ингэхдээ хөргөгч тойргийг ашиглан хүйтэн орчныг хөргөж, дулаан орчныг халааснаар дулааны энергийг шилжүүлдэг. Хүйтэн цаг агаарт дулаан насос нь гадаах орчны хүйтнээс байшин дотор луу дулаан шилжүүлж чаддаг. Энэ нь мөн байшингаас дулаан гаднах орчин руу дулаан шилжүүлэхэд бүтээгдсэн байдаг. Дулаан үйлдвэрлэх бус дулаан шилжүүлж буй тул энэхүү төхөөрөмж нь гэрээ дулаацуулахад бусад аргаас илүү энергийн хэмнэлттэй байдаг.

Хийн хөргөгч нь дулааныг нэмэгдүүлэхийн тулд шахагддаг. Хүйтэн цаг агаарт халаагчаар ажиллах үед дулаан болсон хий нь доторх орчин дулаан солилцогч руу урсаж, дулааны энергийн зарим хэсгийг доторх орчинд шилжүүлж, хий нь шингэн төлөвт конденсацлахад хүргэдэг. Шингэрүүлсэн хөргөгч нь даралт буурч, шингэн ууршиж, хийн температур буурдаг гадаах орчинд дулаан солилцуулан урсдаг. Ингэснээр гадаах орчны температураас хүйтэн байдлыг дулааны эх үүсвэр болгон ашиглаж байгаа хэрэг юм. Дулааны эх үүсвэрээс дахин эрчим хүч авч шахаад мөчлөгийг давтаж болно.