Дэлхийн таргалалтын өдөр

Дэлхийн таргалалтын өдрийн лого 3-р сарын 4

Дэлхийн хэт таргалалтын хямралыг зогсоох, шийдлийг сурталчилах зорилгоор 2020 оны 3 сарын 4-ний өдрөөс эхлээд Дэлхийн таргалалтын өдрийг дэлхийн хэмжээнд тэмдэглэхээр дэлхийн таргалалтын холбоо /World Obesity Federation/ ашгийн бус байгууллагаас Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, бусад олон улсын байгууллагуудтай “Таргалалтыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, эмчлэхэд дэлхий нийтийг хандуулах” зорилгоор нэгджээ.