Дөрөвдүгээр бүлгийн орд

дөрөвдүгээр бүлгийн ордод 1,2,3 дугаар бүлгийн ордуудад хамруулах боломжгүй ордуудыг хамааруулж үздэг

Мөн үзэх[засварлах | кодоор засварлах]