Jump to content

Евклидийн вектор

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Математик, физик ба техникт евклидийн вектор (зарим тохиолдолд геометр эсвэл огторгуйн вектор, эсвэл зүгээр вектор гэж нэрлэдэг) нь хэмжээ (урт) ба чиглэлтэй геометр хэмжигдэхүүн юм. Шугаман алгебрын онолоор, вектор нь векторын функц уруу орох эсвэл векторын функцээс гарах объект юм. Евклидийн векторыг, эхлэх цэг А-г төгсгөлийн цэг В-тэй холбох, чиглэлтэй хэрчим эсвэл сум байдлаар дүрсэлдэг ба гэж тэмдэглэдэг. Мэдээлэл агуулахын хувьд, вектор нь, А цэгээс В цэг уруу шилжих шилжилт хөдөлгөөний тухай л мэдээллийг агуулдаг. Техникийн хувьд, векторын [h,y,z] компонентууд нь ба векторуудын ялгавартай ( - ) тэнцэнэ. Ийнхүү векторыг А ба В объектын байрлалын тоон утгыг агуулагч гэж авч үзэж болно.