Жаяг

Жаяг (Төвөд: བཅའ་ཡིག་Вайли: bca' yig) гэдэг нь цаазын бичиг гэсэн утгатай Төвд үг. Бурханы шашины ямарваа сүм хийдийн лам нарын баримтлах хууль цааз, дэглэм журамын бичгийг жаяг гэдэг. Хийд бүр өөр өөрийн онцлог байдалдаа таарсан жаяг бичгийг боловсруулан дээдс хутагт хувилгаадаар батлуулан бичүүлдэг. Жаягийг цаасанд буулган тухайн хийдийн сүм дуганы хананд хадсан байдаг. Жаяг бичигт тухайн хийдийн лам нарын хурал ном хурах эрэмбэ дараалал, болон хуралын дэг журам, хэдийд ямар хурал ном хурах хуваарь, тухайн хийдийн лам нарын дотоод дэг журам, лам нарын хоорондын харицааг зохицуулсан байдалтайгаар бичигдсэн байдаг. Ямар нэг сүм хийдийн газарыг шинээр байгуулвал заавал нэг эрдэмтэй том хутагт хувилгаанаас шинээр байгуулагдаж байгаа хийдийн жаяг бичгийг бичүүлж авдаг. Монголын ихэнх хийдүүд Далай лам, Банчин богдоос жаягаа авсан байдаг байна.