Загвар:АНУ-ын муж улс

{{{бүтэн нэр}}}
{{{англи нэр}}}
[[Image:{{{далбаа}}}|125px|border|{{{нэр}}} муж улсын далбаа]] [[Image:{{{сүлд}}}|100px|{{{нэр}}} муж улсын сүлд]]
[[{{{нэр}}} муж улсын далбаа|Далбаа]] [[{{{нэр}}} муж улсын сүлд|Сүлд]]
Хоч(нууд): {{{хоч}}}
[[Image:{{{газрын зураг}}}|center|{{{нэр}}} муж улсыг тодруулсан АНУ-ын газрын зураг]]
Нийслэл {{{нийслэл}}}
Хамгийн том хот {{{хамгийн том хот}}}
Нутаг дэвсгэр  АНУ-д {{{нутаг дэвсгэрийн байр}}}-д орно
 - Нийт {{{нийт нутаг дэвсгэр}}} км²
 - Өргөн {{{өргөн}}} км
 - Урт {{{урт}}} км
 - Усны эзлэх % {{{усны эзлэх хувь}}}
 - Өргөрөг {{{өргөрөг}}}
 - Уртраг {{{уртраг}}}
Хүн ам  АНУ-д {{{хүн амын байр}}}-д орно
 - Нийт {{{хүн ам}}}
 - Нягтшил {{{нягтшил}}}/км²
АНУ-д {{{нягтшил байр}}}-д орно
Өндөр  
 - Хамгийн өндөр цэг {{{хамгийн өндөр цэг}}}
{{{хамгийн өндөр}}} м
 - Дундаж {{{дундаж өндөр}}} м
 - Хамгийн нам цэг {{{хамгийн нам}}} м
АНУ-д нэгдсэн  {{{нэгдсэн өдөр}}} ({{{нэгдсэн дараалал}}})
Амбан захирагч {{{амбан захирагч}}}
Дэд захирагч {{{дэд захирагч}}}
АНУ-ын сенатчид {{{сенатчид}}}
Конгрессын төлөөлөгчид [[{{{нэр}}} муж улсаас АНУ-ын Конгресст сонгогдсон төлөөлөгчид|Жагсаалт]]
Цагийн бүс {{{цагийн бүс}}}
Товчлолууд