Загвар:Инфляци/US/startyear

1774

Энэхүү загвар нь Загвар:Инфляцийн нэг хэсэг бөгөөд АНУ-ын инфляцийн түвшний эхний оныг агуулна.