Загвар:Инфобокс Дэлхийн өв

{{{нэр}}}*
ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өв

{{{зураг}}}
{{{зургийн_тайлбар}}}
Төрөл {{{төрөл}}}
Шалгуур {{{шалгуур}}}
Дугаар {{{ID}}}
Бүс** {{{бүс}}}
Солбицол {{{солбицол}}}
Бүртгэсэн түүх
Бүртгэсэн {{{он}}}  (Unknown-р чуулган)
Сунгалт {{{сунгалт}}}
Мөхөх аюултай {{{аюул}}}
* Нэр нь Дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгэгдсэний дагуу.
** Бүс нь ЮНЕСКО-гийн тогтоосны дагуу.