Загвар:Инфобокс Хэл/family-color

Хэрэглээ: {{Инфобокс Хэл/family-color|<family/color>}}
<family/color>-г хэлний бүлэг буюу өнгөөр орлуулна (англиар).