Загвар:Метадата гадаадын эзлэх хэмжээ LI


Энэ метадата загвар нь Загвар:Метадата оршин суугчдын тоо LI загвартай ижил утгатай байх ёстой өөрчилбөл аль алиныг нь шинэчлэх ёстойг анхаарна уу!