Загвар:Нас

Хэрэглээ[кодоор засварлах]

Энэ загвар нь оруулсан 2 он сар өдрийн хоорондох хугацаа болон оруулсан оноос өнөөг хүртэлх нас, жилийг тооцон гаргах загвар юм.

Жишээ
{{Нас|1989|7|23|2003|7|14}}=13
{{Нас|1989|7|23}}=34