Загвар:Хөтлөгч мөр Афганистаны аймаг

Холбоосын бүрэн эсэхийг шалгаx