Загвар:Хөтлөгч мөр Румыны тойрог

Холбоосын бүрэн эсэхийг шалгаx