Загвар:Шөвгийн 16

Шөвгийн 16 Шөвгийн 8 Хагас шигшээ Шигшээ
                           
             
     
 
       
     
 
         
     
 
       
     
 
         
     
 
       
     
 
         
     
 
       
     
 
       
     
 
       
     
 
         
     
 
       
     
 
          Гуравдугаар байр
     
   
       
           
 
               
     
       
[view] [edit] Template documentation