Загвар:Эрин үе


Баримт[засварлах]

Бүтнээр[кодоор засварлах]

{{Эрин үе
	| minimal = 
	| intro = 
	| title = 
	| categorytoc = 
	| commonscat = 
	| year = 
	| year1 = 
	| year2 = 
	| yeartitle = 
	| decade = 
	| decade1 = 
	| decade2 = 
	| decadetitle = 
	| century = 
	| century1 = 
	| century2 = 
	| centurytitle = 
	| millennium = 
	| millennium1 = 
	| millennium2 = 
	| millenniumtitle = 
}}

Жишээ[кодоор засварлах]

{{Эрин үе
  |title=Спорт
  |minimal=minimal
  |categorytoc=1
  |year=1
  |yeartitle=1
  |decade=1
  |decadetitle=1
  |century=1
  |centurytitle=1
}}

Энэхүү загвартай холбоотой асуулт байвал хэлэлцүүлгийн хуудаст бичиж үлдээнэ үү.

No description.

Template parameters[Edit template data]

ParameterDescriptionTypeStatus
minimalminimal

no description

Unknownoptional
introintro

no description

Unknownoptional
titletitle

no description

Unknownoptional
categorytoccategorytoc

no description

Unknownoptional
commonscatcommonscat

no description

Unknownoptional
yearyear

no description

Unknownoptional
year1year1

no description

Unknownoptional
year2year2

no description

Unknownoptional
yeartitleyeartitle

no description

Unknownoptional
decadedecade

no description

Unknownoptional
decade1decade1

no description

Unknownoptional
decade2decade2

no description

Unknownoptional
decadetitledecadetitle

no description

Unknownoptional
centurycentury

no description

Unknownoptional
century1century1

no description

Unknownoptional
century2century2

no description

Unknownoptional
centurytitlecenturytitle

no description

Unknownoptional
millenniummillennium

no description

Unknownoptional
millennium1millennium1

no description

Unknownoptional
millennium2millennium2

no description

Unknownoptional
millenniumtitlemillenniumtitle

no description

Unknownoptional