Загвар:1 cell table row

|-
|  | {{{data}}}

Хэрэглээ: {{1 cell table row|attributes=параметрууд|data=өгөгдлүүд}}

Жишээ: {{1 cell table row|attributes=colspan="2"|data=some long text here}}

attributes параметр хоосон байж болно.

Мөн Загвар:2 cell table row-ыг үзнэ үү.