Загвар:BSkm


Баримт-Доод тал Энэ загвар доторх загвар нь Загвар:BS.

Загвар:Баримт/Засвар/жинхэнэ дэд хуудас бишЗагвар:Баримт/Засвар/Үндсэн хуудас нь дэд хуудаснаас өөр

Diese Vorlage ergibt eine Tabellenzeile für die Vorlage {{BS}} etc. Speziell für das für die Kilometrierung vorgesehene Feld.

Жишээ[кодоор засварлах]

{{BS|KMW|{{BSkm|1.2|1.5}}||[[Километрийн үсрэлт]]}} ergibt:

Kilometer-Wechsel
1.2
1.5
Километрийн үсрэлт
Энэхүү загвар нь Төмөр замын шугамын загварын нэг хэсэг болно.

Ашиглахын өмнө зааврыг тэндээс уншина уу!