Загвар:EUH-Sätze/Texte

Баримт-Доод тал Энэ загвар доторх загвар нь Загвар:EUH-Sätze.

Функц

Энэхүү загвар нь аюулын- ба аюулгүй ажиллагааны санамжийн анхааруулгыг харуулна. Үүнийг EUH-Sätze загварт хэрэглэсэн.

Жишээлбэл

{{EUH-Sätze/Texte|066}} санамжаар: Давтагдан харьцах үед арьс хагарамтгай, ширүүн болгоно.

Параметр

Параметрээр хэрэглэсэн бүх тоо ба тэдгээрийн хослолууд нь аюулын- ба аюулгүй ажиллагааны зааврын дагуу орсон.

Аюулын- ба аюулгүй ажиллагааны санамжийн боломжит бүх жагсаалт:

<onlyinclude>{{#switch: {{{1|}}}
| 001 = Хуурай төлөвтөө тэсрэх аюултай.
| 006 = Агаартай ба агааргүй үед тэсрэмтгий. (Техникийн дэвшилтээс хамаар дөрөв дэх засвараар энэ тэмдэглэгээг P420-иор сольсон.)
| 014 = Усанд хүчтэй урвалд орно.
| 018 = Хэрэглэх үед тэсрэх аюултай / шатамхай уур / агаарын холимог үүсгэдэг.
| 019 = Тэсрэх пероксид үүсгэх магадлалтай.
| 044 = Таглаатай үед халаавал дэлбэрэх аюултай.
| 029 = Устай холилдвол хортой хий үүсгэнэ.
| 031 = Хүчилтэй холилдвол хортой хий үүсгэнэ.
| 032 = Хүчилтэй холилдвол маш хортой хий үүсгэнэ.
| 066 = Давтагдан харьцах үед арьс хагарамтгай, ширүүн болгоно.
| 070 = Нүдэнд орвол хортой.
| 071 = Амьсгалын замд идэмхий нөлөөтэй.
| 201 = Хар тугалга агуулна. Хүүхэд амандаа хийж болох эсвэл хүлхэх боломжтой эд зүйлсийг будахад хэрэглэж болохгүй.
| 201A = Анхаар! Хар тугалга агуулна.
| 202 = Цианакрилат. Аюул. Секундын дотор арьс ба зовхийг хамтад нь наана. Хүүхдийн гарт ойр байлгаж огт болохгүй.
| 203 = Хром(VI) агуулсан. Харшил өгөх магадлалтай.
| 204 = Изоцианат агуулсан. Харшил өгөх магадлалтай.
| 205 = Эпоксид агуулсан нэгдлүүдтэй. Харшил өгөх магадлалтай.
| 206 = Анхаар! Өөр бүтээгдэхүүнтэй хамт хэрэглэж болохгүй, учир нь хортой хий (хлор) ялгарна.
| 207 = Анхаар! Кадми агуулсан. Хэрэглэх үед аюултай уур үүсгэнэ. Үйлдвэрлэгчийн зааврыг дагах. Аюулгүй ажиллагааны зааврыг мөрдөх.
| 208 = Агуулсан (мэдрэмтгий бодисын нэр). Харшил өгөх магадлалтай.
| 209 = Хэрэглэх үед бага зэрэг гал авалцах магадлалтай.
| 209A = Хэрэглэх үед гал авалцах магадлалтай.
| 210 = Аюулгүй ажиллагааны мэдээллийг захиалан авах боломжтой.
| 401 = Хүн ба байгаль орчныг эрсдэлд оруулахаас сэргийлэх үүднээс хэрэглэх зааврыг мөрдөх.
| ?   = Аюулын- ба аюулгүй ажиллагааны санамжийн мэдээлэл дутуу
| #default = <strong class="error">Алдаатай аюулын- ба аюулгүй ажиллагааны санамж</strong>
}}</onlyinclude>